Vrijwilligers Kermiskoers en Brogel Live! 2018

Beste Brueghelbiker,
Beste sympathisanten,

Editie 2 van onze Kermiskoers & Brogel Live staat weer voor de deur! We zijn volop bezig aan de voorbereidingen voor ons evenement op zaterdag 15 september 2018. Vooraleer we opnieuw kunnen terugkijken op wat een spetterend feest beloofd te worden, dienen we eerst een hele hoop werk te
verrichten.

Uiteraard rekenen wij erop dat we samen met alle leden de handen uit de mouwen steken ten voordele van onze prachtige fietsclub.

Hieronder een overzicht van de uit te voeren taken. Gelieve aan te geven op welke dagen/momenten we op uw hulp kunnen rekenen door het bolletje te markeren. Uiteraard zijn de gezinsleden/kennissen ook welkom om te helpen. Gelieve per persoon 1 formulier in te vullen.

Zoals jullie kunnen zien is er veel hulp nodig dus liefst meer als één bolletje kleuren 🙂

Hou rekening met je voorkeur als je denkt mee te
doen aan de koers! Je kan dit ook aangeven onderaan het invulformulier

In de week voor het evenement zullen wij aan iedere vrijwilliger een brief bezorgen met een woordje uitleg over wat er precies verwacht wordt en welke taken uitgevoerd dienen te worden.

Naar analogie met vorig jaar zullen we op vrijdagavond voor alle vrijwilligers een receptie organiseren waar we het glas heffen op een succesvolle editie. Welkom vanaf 20h00.

Gelieve dit invulformulier zo snel mogelijk ( voor 10/08/18 ) in te vullen via de website. (bij voorkeur)

U kan ook het formulier als PDF downloaden en in leveren aan Joost Sleypen (joostsleypen@hotmail.com) of Roel Luits (r.luits@gmail.com) zodat we een correct beeld krijgen over het aantal vrijwilligers waarop we kunnen rekenen.

Brief-vrijwillgers-kermiskoers-2018_20180724.pdf (169 downloads )

Invulformulier vrijwilliger Brogel Live! / Kermiskoers

OPBOUW

ONDERSTEUNING KOERS

Zaterdag 15 september ‘18

BROGEL LIVE - CATERING

Zaterdag 15 september ’18 – SHIFT 1 13u00-16u45

Zaterdag 15 september ’18 – SHIFT 2 16u30-20u45

Zaterdag 15 september ’18 – SHIFT 3 20u30- 00u45

Zaterdag 15 september ’18 – SHIFT 4 00u30- einde

OPRUIM+ AFBRAAK

Zondag 16 september ’18

Maandag 17 september ‘18