Vrijwilligers Kermiskoers en Brogel Live! 2019

Beste Brueghelbiker,
Beste sympathisanten,

Editie 3 van onze Kermiskoers & Brogel Live staat weer voor de deur. We zijn volop bezig aan de voorbereidingen voor ons evenement op zaterdag 14 september 2019. Vooraleer we opnieuw kunnen terugkijken op wat een spetterend feest beloofd te worden, dienen we eerst een hele hoop werk te verrichten. 

Uiteraard rekenen wij erop dat we samen met alle leden de handen uit de mouwen steken ten voordele van onze prachtige fietsclub. 

Hieronder een overzicht van de uit te voeren taken.

Gelieve aan te geven op welke dagen/momenten we op uw hulp kunnen rekenen door het bolletje te markeren. Uiteraard zijn de gezinsleden/kennissen ook welkom om te helpen. Gelieve per persoon 1 document in te vullen.

Zoals jullie kunnen zien is er veel hulp nodig dus liefst meer als één bolletje kleuren ☺. Hou rekening met je voorkeur als je denkt mee te doen aan de koers! Je kan dit ook aangeven onderaan het blad. 

In de week voor het evenement zullen wij aan iedere vrijwilliger een brief bezorgen met een woordje uitleg over wat er precies verwacht wordt en welke taken uitgevoerd dienen te worden. 

Naar analogie met vorig jaar zullen we op vrijdagavond voor alle vrijwilligers een receptie organiseren waar we het glas heffen op een succesvolle editie. Welkom vanaf 19h30.

Gelieve dit document zo snel mogelijk (voor 10/08/19 ) in te vullen via de website.

U kan ook het formulier als PDF downloaden en inleveren aan Joost Sleypen (joostsleypen@hotmail.com) of Roel Luits (r.luits@gmail.com) zodat we een correct beeld krijgen over het aantal vrijwilligers waarop we kunnen rekenen.

Download PDF

Hartelijk dank!

Bestuur Brueghelbikers

OPBOUW

ONDERSTEUNING KOERS

Zaterdag 14 september ‘19

BROGEL LIVE – CATERING

Zaterdag 14 september ’19 – SHIFT 1 12u00-16u45

Zaterdag 14 september ’19 – SHIFT 2 16u30-20u45

Zaterdag 14 september ’19 – SHIFT 3 20u30- 00u45

Zaterdag 14 september ’19 – SHIFT 4 00u30- einde

OPRUIM+ AFBRAAK

Zondag 15 september ’19

Maandag 16 september ‘19